NATURASOFT
ADATVÉDELEM ISMERTETÉSE

SZÁMLÁZÓ PROGRAM KÉSZLETNYILVÁNTARTÓ PROGRAM RAKTÁRKEZELŐ PROGRAM HÁZIPÉNZTÁR PROGRAM KÖNYVELŐ PROGRAM
         

NATURASOFT
ADATVÉDELEM ISMERTETÉSE

Vissza a főoldalra Szoftverek áttekintése Ügyfélszolgálat, frissítések letöltése Gyakran feltett kérdések Kapcsolat, elérhetőség
 
 

ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ

1. A TÁJÉKOZTATÓ- ÉS AZ ADATKEZELÉS CÉLJA

Jelen tájékoztató célja, hogy a NATURASOFT Magyarország Kft. (1114 Budapest, Hamzsabégi út 37., továbbiakban adatkezelő), mint adatkezelő, magára nézve kötelezőnek ismeri el jelen tájékoztató tartalmát. Kötelezettséget vállal arra, hogy tevékenységével kapcsolatos minden adatkezelés megfelel a jelen tájékoztatóban foglaltaknak, a hatályos nemzeti jogszabályokban előírtaknak, valamint az Európai Unió által lefektetett szabályoknak.

Az adatkezelési tájékoztató kialakításakor az adatkezelő alapnak tekintette az "Infotv." (2011. évi CXII. törvény), a pénzmosás és terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról (2017. évi LIII. törvény) szóló jogszabályokat, valamint az Európai Parlament és Tanács (EU) 2016/679 rendeletét (GDPR).

Az adatkezelő adatkezeléssel kapcsolatos irányelvei folyamatosan elérhetőek a www.naturasoft.hu/adatvedelem.php címen.

Az adatkezelő fenntartja magának a jogot, hogy jelen adatkezelési tájékoztatót bármikor megváltoztassa, mely adatkezelési tájékoztató minden esetben a honlapon megtekinthető.

A NATURASOFT Magyarország Kft. elkötelezett partnerei személyes adatainak védelmében, mely során azokat bizalmasan kezeli és megtesz minden olyan biztonsági-, technikai- és egyéb intézkedést, mely ezen adatok biztonságát garantálja.

2. ADATKEZELŐ ADATAI

Név:

NATURASOFT Magyarország Kft.

Székhely:

1114 Budapest, Hamzsabégi út 37.

Cégjegyzékszám:

01-09-870298

Bejegyezte:

Fővárosi Törvényszék Cégbírósága

Adószám:

13730934-2-43

Telefonszám:

06-30-945-6880

E-mail:

info@naturasoft.hu

3. AZ ADATKEZELÉS JOGALAPJA

Az adatkezelésre a www.naturasoft.hu internetes oldalon (1.) megrendelés céljából megadott személyes adatok, (2.) DEMO letöltés során megadott e-mail címek, (3.) feliratkozók által megadott e-mail címek önkéntes, egyértelmű, konkrét és megfelelő tájékoztatáson alapú hozzájárulása alapján kerül sor, (4.) pedig az e-számlázás modult használó Felhasználók esetében az e-számlákon esetlegesen megadott személyes adatok.

Az adatkezelés célja a szerződés teljesítése és a szolgáltatások nyújtása, e-számlázás modul esetében a kötelező megőrzési idő végéig az e-számlák tárolása.

4. KEZELT SZEMÉLYES ADATOK (MEGRENDELÉS)

A www.naturasoft.hu internetes oldalon megrendelés és a szerződés teljesítése céljából az alábbi személyes adatok bekérése történik:
- e-mail cím (*-al jelölt, kötelező mező),
- telefonszám (*-al jelölt, kötelező mező),
- kapcsolattartó neve (nem kötelező mező)

A felsorolt személyes adatok bekérésének célja:
- e-mail cím: a megrendelésről szóló visszaigazoló e-mailt az adatkezelő erre az e-mail címre küldi meg a díjbekérő adataival, illetve a vásárlást követően ugyanide küldi a termék használatba vételéhez szükséges információkat, majd pedig a felhasználás során, a felhasználó számára lényeges információkat, mint verziótájékoztató az új verziók megjelenésekor, lejárt termékszámról szóló tájékoztatást, hogy milyen szolgáltatásra nem jogosult a felhasználó a lejárt termékszám esetén, illetve esetleges bővítési lehetőségről és a felhasználót érintő jogszabályváltozásokról és azzal kapcsolatos teendőkről, határidőkről
- telefonszám: a megrendelés során megadott cégre vonatkozó adatokkal kapcsolatos egyeztetéshez, ha az adatkezelő abban hibát, hiányosságot talált, vagy a szerződés teljesítéséhez egyéb kiegészítő információra lehet szüksége
- kapcsolattartó neve: a megrendelést leadó személy azonosítása, hogy egyéb egyeztetés során az adott vállalkozásnál mely személy keresendő, de ez az adat nem feltétlen szükséges

Az adatkezelő a felsorolás alapján a www.naturasoft.hu internetes oldalon a minimális adatokat kéri, melyek a szolgáltatás- és a szerződés teljesítéséhez szükségesek.

A www.naturasoft.hu internetes oldalt a felhasználó személyének és személyes adatainak felfedése és megadása nélkül megtekintheti, viszont a megrendelés leadásához a felsorolt személyes adatok megadása szükséges.

A megadott személyes adatok valódiságáért és pontosságáért kizárólag a felhasználó a felelős. Felhívjuk az adatközlők figyelmét, hogy amennyiben nem saját személyes adataikat adják meg, úgy az adatközlő kötelessége az érintett hozzájárulásának beszerzése.

Adatkezelő a birtokába jutott személyes adatok részét vagy egészét harmadik fél részére sem ingyenesen, sem díjazás ellenében nem adja át. Bizonyos esetekben - hivatalos bírósági, rendőrségi megkeresés, jogi eljárás, illetve egyéb jogsértés vagy ezek alapos gyanúja esetén - a megadott adatok egy körének kezelését, tárolását, továbbítását jogszabályok tehetik kötelezővé.

5. KEZELT SZEMÉLYES ADATOK (DEMO LETÖLTÉS)

A www.naturasoft.hu internetes oldalon lehetőség van a szoftver próba verzióját (DEMO) letölteni és kipróbálni, mely letöltés során a weblap felhasználó megadhatja az alábbi személyes adatát:
- e-mail cím (megadása a meglévő ügyfelek számára nem kötelező, a próba verzió korlátozás nélkül elérhető és kipróbálható, az korlátlan ideig teszt célt szolgálhat a felhasználó számítógépén, mindenféle azonosítás és reklám célú megkeresés nélkül)

A fenti személyes adat megadásának lehetséges célja:
- a felhasználó a megadott e-mail címével hírlevélre iratkozhat fel, ha azt külön bepipálja
- ha a felhasználó hírlevélre nem iratkozik fel, úgy a megadott e-mail cím (azonosítás nélkül) statisztikai célokat szolgál (adott időszakon belül, milyen szoftverváltozat próba verzióját, milyen mennyiségben töltik le), mely adat a statisztikához való mennyiségi (értsd: darabszám) meghatározást követően, de legkésőbb 60 napon belül törlésre kerül

6. KEZELT SZEMÉLYES ADATOK (KÁRTYÁS FIZETÉS)

Megrendelő elfogadja, hogy a NATURASOFT Magyarország Kft. (1114 Budapest, Hamzsabégi út 37.) által a www.simplepay.hu felhasználói adatbázisában tárolt alábbi személyes adatai átadásra kerüljenek az OTP Mobil Kft. (1093 Budapest, Közraktár u. 30-32.), mint adatkezelő részére.

A továbbított személyes(!) adatok köre:
- kapcsolattartó neve (ha megadásra került)
- telefonszám
- e-mail cím

Az adattovábbítás célja: a felhasználók részére történő ügyfélszolgálati segítségnyújtás, a tranzakciók visszaigazolása és a felhasználók védelme érdekében végzett fraud-monitoring (csalásfigyelés).

7. KEZELT SZEMÉLYES ADATOK (HÍRLEVÉL)

A www.naturasoft.hu internetes oldalon lehetőség van hírlevélre feliratkozni az alábbiak szerint:
- megrendelés leadása során, a hírlevélre feliratkozás lehetőségének bepipálásával
- demo (próba verzió) letöltése során, a hírlevélre feliratkozás lehetőségének bepipálásával

A hírlevélre feliratkozás során megadott személyes adatok köre:
- a hírlevélre feliratkozás során a felhasználó kizárólag e-mail címét adja meg, egyéb adatát nem

A hírlevél küldés célja:
- a hírlevélben a felhasználó tájékoztatást kaphat jogszabályváltozásokról, az adatkezelő termékeiről, annak megrendelési lehetőségeiről

A hírlevélről leiratkozás módja:
- a hírlevélben minden esetben megtalálható a leiratkozás lehetősége, mely a "leiratkozás" linkre kattintva automatikus, de leiratkozási szándékát a felhasználó e-mailben is jelezheti, melyet követően e-mail címe törlésre kerül és a továbbiakban nem kap semmilyen levelet adatkezelőtől

Nem minősül hírlevélnek:
- jelen tájékoztató 4-es pontjában meghatározott, online megrendelés során megadott e-mail címre küldött megrendelés visszaigazoló, aktiváló információ, verziótájékoztató, jogszabályváltozásról szóló tájékoztató, cégnévre szóló, lejárt termékszámról szóló értesítés és a bővítésről szóló tájékoztató

Fenti tájékoztatóra külön nem iratkozik fel a felhasználó, mert az értesítések a szolgáltatás, illetve szerződés egészének vagy részének igénybevételéhez szükségesek. Felhasználó ettől függetlenül e-mailben bármikor jelezheti adatkezelő számára, hogy a szerződés egészének vagy részének igénybevételéhez fűződően adatkezelő ne küldjön több tájékoztató levelet, vállalva az ezzel járó esetleges következményeket, hogy a szolgáltatás egészét vagy annak egy részét nem tudja igénybe venni.

8. KEZELT SZEMÉLYES ADATOK (E-SZÁMLÁZÁS)

Az E-számlázás modul használatával Szoftverfejlesztő Magyarországon üzemeltett szerverén tárolódnak az e-számlák PDF formátumban, a hozzá tartozó HASH kóddal ellátva. Szoftverfejlesztő csak a kiállított e-számlákat látja PDF-ben megjelenítve és az azon lévő adatokat.

Felhasználó tudomásul veszi és kifejezett hozzájárulását adja, hogy a Szoftver E-számlázás funkcióján keresztül kiállított, e-számlának minősülő számlák tárolása az ELIN.hu Informatikai Szolgáltató és Tanácsadó Kft. (9024 Győr, Déry T. u. 11.) szerverén történik és az e-számlának minősülő számlákon megadott esetleges személyes adatok is tárolásra kerülnek, mely során az ELIN.hu Kft. adatkezelőnek minősül.

A tárolt személyes(!) adatok köre:
- e-számlán lévő magánszemély vevő neve
- e-számlán lévő magánszemély vevő címe
- bármilyen személyes adat, amit a kiállító az e-számla megjegyzésében szerepeltetett

Az adattárolás célja: a Felhasználók által kiállított e-számlák tárolása a kötelező megőrzési idő végéig. Szoftverfejlesztő a kötelező megőrzési idő végén értesítés nélkül törli a szerveren tárolt adatokat.

Felhasználó bármikor írásban kérheti az e-számlák és személyes adatok szerveren való tárolásának megszüntetését, mely során Felhasználó vállalja az ezzel járó esetleges következményeket, hogy a szolgáltatásokat részben vagy egészben a továbbiakban nem tudja igénybe venni és hogy az e-számlák tárolását Szoftverfejlesztő a továbbiakban nem végzi. Erről írásos visszajelzést kap Felhasználó, amennyiben ilyen kérelmet nyújt be.

9. AZ ADATOK FIZIKAI TÁROLÁSI HELYEI

Adatkezelő a személyes adatok kezeléséhez a szolgáltatás nyújtása során alkalmazott informatikai-és szoftver eszközöket úgy választja meg és üzemelteti, hogy a kezelt adatok titkosak legyenek, sértetlenek, tájékoztatás kérés esetén rendelkezésre álljanak és hogy védve legyenek a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés és véletlen megsemmisülés ellen.

Adatkezelő belső informatikai rendszerében tárolja a személyes adatokat, nem külső, idegen szerveren, hanem helyben, így csak az arra jogosult személyek férhetnek hozzá saját jelszavuk megadását követően és csak olyan személyek, akiknek munkájához kifejezetten szükséges a személyes adatok kezelése.

Adatkezelő olyan műszaki, szervezési és szervezeti intézkedésekkel gondoskodik az adatkezelés biztonságának védelméről, amely az adatkezeléssel kapcsolatban jelentkező kockázatoknak megfelelő védelmi szintet nyújt. Adatkezelő folyamatosan olyan fizikai, elektronikus és eljárási védelmet biztosít, amely megfelel a személyes adatokra vonatkozó szabályoknak, illetve adatbázisát jelszavas védelemmel látja el.

A felhasználó személyes adatai (melyek lehetnek: név, e-mail cím, telefonszám) az alábbi módokon kerülhetnek adatkezelő birtokába: egyrészt a www.naturasoft.hu internetes oldalon a szoftver megrendelése során megadott adatokkal, másrészt DEMO (próba verzió) letöltése során megadott (csak e-mail cím), illetve e-mailben küldött megkereséssel, mint árajánlat kérés, érdeklődés.

Adatkezelő nem szerződött partnerei - érdeklődők, ajánlat kérők - által megadott személyes adatok 90 nap után törlésre kerülnek (kivételt képeznek a hírlevélre feliratkozottak e-mail címei).

10. ADATTOVÁBBÍTÁS ÉS ADATFELDOLGOZÁS

Adatkezelő által kezelt személyes adatokhoz a NATURASOFT Magyarország Kft. azon munkatársai férnek hozzá, akiknek a szolgáltatás biztosítása érdekében ehhez szorosan feladatuk fűződik. Adatkezelő munkatársai minden esetben írásban vállalják, hogy a tudomásukra jutott személyes adatokat nem továbbítják és azt jelen adatkezelési tájékoztatóban leírtak szerint, a legnagyobb körültekintéssel kezelik és azt harmadik fél tudomására sem munkaviszonyuk fennállása alatt, sem később nem hozzák.

A NATURASOFT Magyarország Kft. minden munkatársa a hatályos előírásokat ismeri és az ezzel kapcsolatos ismereteit munkája során a legnagyobb körültekintéssel alkalmazza. Adatkezelő munkatársai részletes információkat kapnak az adatkezelések módjáról, szabályairól és az őket érintő teendőkről.

Adatkezelő által kezelt személyes adatok adattovábbításra nem kerülnek.

Adatkezelő a szolgáltatás teljesítése céljából adatfeldolgozót vehet igénybe, akik az alábbiak lehetnek:

- ASAP Hungária Kft. (1239 Budapest, Ócsai út 1-3.) tevékenység: csomagszállítás (GLS alvállalkozóként)
- ELIN.hu Informatikai Szolgáltató és Tanácsadó Kft. (9024 Győr, Déry T. u. 11.) tevékenység: szerver üzemeltetés
- Listamester - Bithuszárok Bt. (2051 Biatorbágy, Damjanich u. 8.) tevékenység: hírlevélküldés
- GLS General Logistics Systems Hungary Kft. (2351 Alsónémedi, GLS Európa u. 2.) tevékenység: csomagszállítás
- OTP Mobil Kft. (1093 Budapest, Közraktár u. 30-32.) tevékenység: bankkártyás fizetés kezelése

11. ÉRINTETT JOGAI, JOGÉRVÉNYESÍTÉSI LEHETŐSÉGEI

Az érintett tájékoztatást kérhet személyes adatai kezeléséről, valamint kérheti azok helyesbítését, törlését, visszavonását, élhet adathordozási-, és tiltakozási jogával az adatkezelő elérhetőségein, elsősorban írásban.

Tájékoztatáshoz való jog:
Adatkezelő megfelelő intézkedéseket hoz annak érdekében, hogy az érintettek részére a személyes adatok kezelésére vonatkozó, GDPR 13.-14. cikkeiben említett valamennyi információt és a 15-22., illetve 34. cikkek szerinti tájékoztatást átlátható, egyértelmű, közérthető, könnyen hozzáférhető formában nyújtsa. A tájékoztatás díjmentes (kivételt képez, ha az érintett teljesen megalapozatlanul és/vagy ismétlődően kér tájékoztatást, úgy számára egy ésszerű adminisztrációs díj felszámítható).

Az érintett hozzáféréshez való joga:
Az érintettek webes felületen nem regisztrálnak, így önállóan felhasználónévvel-jelszóval belépni nem tudnak, hogy ilyen módon ellenőrizzék saját adataikat. A szolgáltatások igénybevételéhez regisztráció nem kell. A tájékoztatás kiterjedhet adatkezelő által kezelt adataira, azok forrására, az adatkezelés céljára, jogalapjára, időtartamára, az adatfeldolgozók nevére, címére, tevékenységére. Adatkezelő az adatkezeléssel kapcsolatos megkeresésre a lehető legrövidebb időn belül válaszol, de legkésőbb 30 napon belül, írásban.

Törléshez való jog:
Az érintett bármikor kérheti adatai törlését. Amennyiben adatkezelő átadta adatfeldolgozó részére is a személyes adatot, úgy tájékoztatnia szükséges az adatfeldolgozót is, hogy az adatokat töröljék. A törlés az alábbi esetekben indokolás nélkül fennáll: a személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat gyűjtötték, tárolták, az érintett visszavonja az adatkezelés alapját képező hozzájárulást és az adatkezelésnek nincs más jogalapja, az érintett tiltakozik az adatkezelés ellen és nincs elsőbbséget élvező jogszerű ok az adatkezelésre, a személyes adatokat jogellenesen kezelték, a személyes adatokat az adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jogban előírt jogi kötelezettség teljesítéséhez törölni kell.

Az adatok törlése nem kezdeményezhető, ha az adatkezelés szükséges: a véleménynyilvánítás szabadságához és a tájékozódáshoz való jog gyakorlása céljából, a személyes adatok kezelését előíró, az adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jog szerinti kötelezettség teljesítése, illetve közérdekből vagy az adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlása keretében végzett feladat végrehajtása céljából, jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, illetve védelméhez.

Adatkezelő valamennyi személyes adatot, melynek felvétele és tárolása az érintett hozzájárulásával történt, a rá vonatkozó jogi kötelezettség teljesítése céljából, vagy az adatkezelő vagy harmadik személy jogos érdekének érvényesítése céljából, ha ezen érdek érvényesítése a személyes adatok védelméhez fűződő jog korlátozásával arányban áll, további külön hozzájárulás nélkül, érintett hozzájárulásának visszavonását, törlésre vonatkozó igényét követően is kezelheti. Adatkezelő a hozzájárulás alapján tudomására jutott személyes adatokat külön jogszabályi kötelezettsége teljesítése céljából archivált formában megőrzi. Adatkezelő ezen felül a törlésre irányuló kérelem ellenére szintén megőrzi azokat a személyes adatokat, melyek a szolgtatás teljesítéséhez kapcsolódóan követelés behajtásához szükségesek.

Helyesbítés joga:
Az érintett kérheti az adatkezelő által kezelt, rá vonatkozó pontatlan személyes adatok helyesbítését és a hiányos adatok kiegészítését.

Az adatkezelés korlátozásához való jog:
Az érintett kérésére az adatkezelő korlátozza az adatkezelést, ha az alábbi feltételek valamelyike teljesül: az érintett vitatja a személyes adatok pontosságát (ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi a személyes adatok pontosságának ellenőrzését), az adatkezelés jogellenes és az érintett ellenzi az adatok törlését, ehelyett kéri azok felhasználásának korlátozását, az adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de az érintett igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez, vagy az érintett tiltakozott az adatkezelés ellen (ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy az adatkezelő jogos indokai elsőbbséget élveznek-e az érintett jogos indokaival szemben. Ha az adatkezelés korlátozás alá esik, a személyes adatokat, a tárolás kivételével, csak az érintett hozzájárulásával, vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez, vagy más természetes vagy jogi személy jogainak védelme érdekében, vagy az Unió, illetve valamely tagállam fontos közérdekéből lehet kezelni.

Adathordozáshoz való jog:
Az érintett jogosult arra, hogy a rá vonatkozó személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban (pl. .doc, .xls) megkapja és ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa.

Tiltakozás joga:
Az érintett tiltakozhat személyes adatainak kezelése ellen, ha a személyes adatok kezelése kizárólag az adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez vagy az adatkezelő, a személyes adatot átvevő vagy harmadik fél jogos érdekének érvényesítéséhez szükséges, ha a személyes adat felhasználása közvetlen üzletszerzés, közvélemény-kutatás céljára történik, illetve a törvényben meghatározott egyéb esetben. Adatkezelő a tiltakozást rövid időben belül, de legkésőbb 15 napon belül megvizsgálja és az érintettet írásban tájékoztatja annak megalapozottságáról. Ha az érintett az adatkezelő döntésével nem ért egyet, a döntés közlésétől, illetve a határidő utolsó napjától számított 30 napon belül jogorvoslattal élhet.

Visszavonás joga:
Az érintett jogosult, hogy hozzájárulását bármikor visszavonja.

12. ADATVÉDELMI HATÓSÁGI ELJÁRÁS

Az érintett jogos érdekeinek egyértelmű és bizonyított megsértése esetén az adatkezelő ellen bírósághoz fordulhat. Panasszal a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál lehet élni (1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c, ugyfelszolgalat@naih.hu, +36-1-3911-400, www.naih.hu )

13. ADATVÉDELMI TÁJÉKOZTATÓ MÓDOSÍTÁSA

Adatkezelő fenntartja a jogot, hogy jelen szabályzatot egyoldalú döntésével bármikor módosítsa. Az adatkezelési tájékoztató jól látható helyen a www.naturasoft.hu/adatvedelem.php oldalon elérhető, illetve minden olyan helyen, ahol az érintett személyes adatot adhat meg, tájékoztatja az aktuális szabályzatról. A szolgáltatás további felhasználásával az érintettek a megváltozott adatvédelmi tájékoztató tartalmát tudomásul veszik, ezen túlmenő beleegyezés kikérésére nincs szükség.

14. EGYÉB RENDELKEZÉSEK

Amennyiben bíróság, ügyészség, nyomozó hatóság, adóhatóság, szabálysértési hatóság, közigazgatási hatóság, Magyar Nemzeti Bank, Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság, illetve jogszabály felhatalmazása alapján egyéb szerv tájékoztatás adása, adatok közlése, átadása, illetve iratok rendelkezésre bocsátása végett az adatkezelőt megkereshetik. Ezen szervezetek részére adatkezelő - amennyiben a hatóság a pontos célt és az adatok körét megjelölte - személyes adatot csak annyit és olyan mértékben ad ki, amely a megkeresés céljának megvalósításához elengedhetetlenül szükséges.

Jelen Adatkezelési Tájékoztató egésze, illetve része is szerzői jogvédelem alatt áll, így annak másolása, engedély nélküli felhasználása tilos és jogellenes. Szerzői jogsértés esetén a NATURASOFT Magyarország Kft. jogi úton lép fel.

 

VISSZA A LAP TETEJÉRE

Program típusok
Számlázó programok
Készletnyilvántartó programok
Raktárkezelő programok
Házipénztár programok
Könyvelő programok
Szoftverek
Forint számla
Deviza számla
Számla Standard
Számla Professional
Raktár Start
Készlet és Számla Start
Készlet és Számla Standard
Készlet és Számla Professional
Házipénztár Start
Házipénztár Standard
Pénztárkönyv
Naplófőkönyv
Hasznos információk
Szoftver árlista
Hírek
Vásárlási feltételek
Adatvédelem
Szerzői jogok
Honlaptérkép
Kapcsolat
NATURASOFT Magyarország Kft.
Postacím: 1114 Budapest, Hamzsabégi út 37.

Telefonos elérhetőség: H-P: 8:30-17:00
Gyakori kérdések megtekintése

Vásárlás előtti információs vonal: 06-30-945-6880
Meglévő ügyfél vonal:
06-30-887-4538, 06-30-877-7498, 06-30-876-7435

E-mail cím:  info@naturasoft.hu
Bankszámlaszám: 11711003-21456190-00000000
Adószám: 13730934-2-43
EU adószám: HU13730934

 SimplePay vásárlói tájékoztató