SZÁMLÁZÁS SZABÁLYAI (2024)
SZÁMLA KÖTELEZŐ TARTALMI ELEMEI

SZÁMLÁZÓ PROGRAM KÉSZLETNYILVÁNTARTÓ PROGRAM RAKTÁRKEZELŐ PROGRAM HÁZIPÉNZTÁR PROGRAM KÖNYVELŐ PROGRAM
         

SZÁMLÁZÁS SZABÁLYAI (2024)
SZÁMLA KÖTELEZŐ TARTALMI ELEMEI

Vissza a főoldalra Szoftverek áttekintése Ügyfélszolgálat, frissítések letöltése Gyakran feltett kérdések Kapcsolat, elérhetőség
 
 

SZÁMLÁZÁSI SZABÁLYOK, KÖTELEZŐ TARTALMI ELEMEK

SZÁMLA KÖTELEZŐ TARTALMI ELEMEI (2024)

A számla kötelező adattartalmára vonatkozó előírásokat az ÁFA törvény 169. §-a tartalmazza tételesen, viszont sokak számára nehezen értelmezhető jogi szövegkörnyezetben. Ezen az oldalon mindezt lefordítjuk hétköznapi nyelvre.

MINDEN SZÁMLÁN KÖTELEZŐ FELTÜNTETNI

- számla kibocsátás kelte
- számla sorszáma, amely a számlát egyértelműen azonosítja
- számlakiállító neve, címe, adószáma
- vevő neve, címe
- belföldi adóalany esetén a vevő adószáma (a magánszemélynél nincs adószám!)
- értékesített termék/szolgáltatás megnevezése
- értékesített termék/szolgáltatás mennyisége
- értékesített termék/szolgáltatás nettó egységára (adó nélküli értéke)
- számla nettó értéke (adó nélküli értéke)
- az ÁFA százaléka és értéke

OPCIONÁLIS (NEM KÖTELEZŐ) ADATOK

- fizetési mód (a gyakorlatban általában minden számlán fel van tüntetve)
- fizetési határidő (a gyakorlatban általában minden számlán fel van tüntetve)
- értékesített termék/szolgáltatás besorolási jelölése (pl. VTSZ / SZJ / TESZOR szám, stb.)


Kézi (számlatömbös) számla
Kézzel "körmölt" számla
(kiállítási idő 80-120 mp)

Géppel kiállított számla
Esztétikus gépi számla
(kiállítási idő 10-30 mp)

CSAK SPECIÁLIS ESETEKBEN
(esetfüggően az ÁFA törvény további kötelező tartalmi elemeket is előír)

- számla teljesítésének napja, amennyiben az eltér a számla kibocsátás keltétől (a gyakorlatban általában minden számlán fel van tüntetve)

- alkalmazott árengedmény, amennyiben azt az egységár nem tartalmazza (vagyis. ha az egységár nem kedvezményes, akkor fel kell tüntetni a kedvezmény mértékét is)

- közösségi adószáma  EU-s vevő esetén

- számlakiállító közösségi adószáma, amennyiben EU-n belül, adó felszámítása nélkül számláz

- "e.v." jelölés és nyilvántartási szám, amennyiben a számlát egyéni vállalkozó állítja ki

- devizás számla esetén, az ÁFA értéke forintban átszámolva, illetve az átszámításhoz alkalmazott árfolyam

- adómentesség esetén jogszabályi hivatkozás vagy más utalás (pl. NAV által felsorolt adómentességi ok) arra, hogy az értékesített termék/szolgáltatás mentes az adó alól

- "Kisadózó" kifejezés feltüntetése, ha a számlakiállító KATA (kis adózók tételes adója) szerint adózik. A KATA változásával ez a felirat már a továbbiakban nem kötelező elem!

- "fordított adózás" kifejezés feltüntetése fordított áfa-s számla esetén (amikor az értékesített termék/szolgáltatás után a vevő az adófizetésre kötelezett)

- "pénzforgalmi elszámolás" kifejezés feltüntetése, ha az adóalany a pénzforgalmi adózási módot választotta

- "önszámlázás" kifejezés feltüntetése, ha a terméket/szolgáltatást nem az ügyletet teljesítő (szállító), hanem a terméket beszerző (vevő) állítja ki

- új közlekedési eszközre vonatkozó technikai adatok (259. § 25. pont) EU-n belüli, adó felszámítása nélkül értékesített új közlekedési eszköz esetén

- "különbözet szerinti szabályozás - utazási irodák" kifejezés feltüntetése utazásszervezési szolgáltatás nyújtása esetén

- "különbözet szerinti szabályozás - használt cikkek" kifejezés feltüntetése használt ingóság értékesítése esetén

- "különbözet szerinti szabályozás - műalkotások" kifejezés feltüntetése műalkotás értékesítése esetén

- "különbözet szerinti szabályozás - gyűjteménydarabok és régiségek" kifejezés feltüntetése gyűjteménydarab vagy régiség értékesítése esetén

- pénzügyi képviselő neve, címe és adószáma, amennyiben a számlát a cég pénzügyi képviselője (pl. könyvelő) állította ki

SZÁMLÁZÁS SZABÁLYAI (2024)

A számlázási szabályokat az ÁFA törvény X. fejezete taglalja részletesen, illetve a NAV minden évben közzé teszi honlapján a témával kapcsolatos összefoglalót. Az alábbiakban a gyakorlatban leginkább jellemző számlázási szabályokat ismertetjük, különös tekintettel a számla kötelező tartalmi elemeihez és a számlázó programmal kiállított számlákhoz kapcsolódóan:

NAV ONLINE BEKÖTÉS
2018.07.01-től minden számlázó programnak rendelkeznie kell NAV Online bekötés funkcióval és jelenteni kell a belföldi adóalanyok között számlázott 100 ezer Ft ÁFA tartalmat elérő számlákat!
2020.07.01-től értékhatártól függetlenül minden belföldi adóalanynak kiállított számlát be kell küldeni a NAV-nak!
2021.01.01-től már minden számlát be kell küldeni a NAV-nak, ideértve a magánszemélyeknek kiállított számlákat is! Speciálisan továbbra is előfordulhatnak olyan számlák, amiket továbbra sem kötelező jelenteni (pl. számviteli bizonylat helyett kiállított számla, külföldi ÁFA kulccsal kiállított számla külföldi vevőnek)
További információk >>

ADÓHATÓSÁGI ELLENŐRZÉSI ADATSZOLGÁLTATÁS
2016.01.01-től minden számlázó programnak rendelkeznie kell az Adóhatósági ellenőrzési adatszolgáltatás menüponttal. TILOS használni olyan elavult, nem frissített számlázó programot, ami nem tartalmazza ezt a funkciót!
További információk >>

SZÁMLÁZÓ PROGRAM BEJELENTÉSE
A számlázó programok vásárlását 2021. január 4-óta nem kell bejelenteni a NAV-nak! Az erre szolgáló SZAMLAZO nyomtatványt is megszüntette a NAV!

SZÁMLAPÉLDÁNYOK
2010.04.01-től a számlát nem kell példányszámozni, 2010.09.27-től pedig nem kell megkülönböztetni a számla eredeti- és másolati példányát. Számláin tehát NE tüntessen fel se példányszámozást, se a számla példányait megkülönböztető feliratokat! FIGYELEM! Az Interneten rengeteg elavult - nem a mai jogszabályok szerint működő - számlázó program lelhető fel még ma is! Amennyiben elavult számlázó programot használ, azonnal frissítse vagy cserélje le azt, illetve figyelmeztesse erre partnereit is, akik Ön felé elavult számlázó programmal számláznak!
Jogszabályi háttér megtekintése >>

SZÁMLA KELTE
A számlán a számla keltének mindig annak a napnak kell lennie, amikor Ön a számlát kiállítja. A számla kelte elméleti esetben tehát sem múltbéli, sem jövőbeli dátum nem lehet. Sokan azonban tévhiteken alapulva trükköznek a számla kelte dátumozásánál és múltbéli időpontot adnak meg, pedig a számla keltének semmilyen jelentősége nincs, így teljesen felesleges ezzel bárkinek csalni. Könyvelés és ÁFA bevallás szempontjából a számla teljesítésének időpontja a mérvadó, ami pedig lehet múltbéli és jövőbeli dátum is. Amennyiben ez sem győzte meg, úgy jó ha tudja, hogy a számla szigorú számadású bizonylat, így a számla kelte sosem lehet korábbi, mint a legutóbbi kiállított számla keltének dátuma.

SZÁMLA SORSZÁMA
Azonos cégnév alatt tilos azonos sorszámmal számlát kiállítani! Amennyiben Ön több számítógépen, egymástól teljesen függetlenül (nem hálózatba kötve) számítógéppel állítja ki számláit, úgy minden gépen/telephelyen állítsa be a számlázó programban a számla sorszámozása előtt feltüntetendő előtagot! (pl. egyik telephelyen A2024/00001, másik telephelyen B2024/00001). Az előtag beállításával tud arról gondoskodni, hogy a különböző gépeken/telephelyeken kiállított számlák külön tartományban kapják a sorszámot, így teljes biztonsággal elkerülheti, hogy azonos cégnév alatt azonos sorszámmal állítson ki számlát. A számla sorszáma bármilyen formátumú lehet (tehát még az évet sem kötelező tartalmaznia), lényeg, hogy cégen belül egyedileg azonosítsa a számlát.

SZÁMLA ALÁÍRÁSA
A számla aláírás és pecsét nélkül is érvényes! Ez a számlázási szabály teszi egyébként lehetővé azt is, hogy a számlát egyszerűen akár e-mailben is átküldheti a vevőnek, a vevő így kinyomtathatja azt, Ön pedig megspórolhatja a postaköltséget.
További információk >>

ELŐLEG SZÁMLÁZÁSA
2004. májusában megszűnt az előleg számla, mint önálló bizonylat. Előleg számlázása esetén állítson ki egy hagyományos számlát, ahol az értékesített termék neve az legyen, hogy "Előleg" és közvetlen alatta a megjegyzésként tüntesse fel, hogy az előleget milyen termékkel/szolgáltatással kapcsolatban számlázta ki a vevő részére. Az előleg tehát sosem magára a teljes számlára értendő, hanem a számla egy adott tételére, ezzel összhangban alakította ki a NAV az erről történő adatszolgáltatást is. Az előleg számla tehát nem más, mint egy normál számla, amin előleg nevű tétel található.
További információk >>

SZÁMLA MÓDOSÍTÁSA
Már kiállított (sorszámmal rendelkező) számla tartalmilag nem módosítható! Két lehetősége van a javításra: 1. A számla érvénytelenítéséhez állítson ki érvénytelenítő (storno) számlát, majd állítson ki egy új számlát a kívánt tartalommal, így összesen három számla keletkezik: rossz számla, rossz számla stornója, jó számla. 2. A számlát egy lépésből helyesbítheti, ha egy új (helyesbítő) számlát állít ki, ami tartalmilag hivatkozik az elrontott számlára, így összesen csak két számla keletkezik: rossz és a helyesbítő.
További információk >>

EU-S SZÁMLA ÁFA NÉLKÜL
Csak akkor számlázhat ÁFA felszámítása nélkül EU-s ügyfélnek, ha Ön is és a vevő is rendelkezik érvényes közösségi adószámmal! Ilyen számla esetén a számlán kötelező feltüntetni, az eladó és a vevő közösségi adószámát, az ÁFA értékét forintban átszámolva, illetve az átszámításhoz alkalmazott árfolyamot. Amennyiben a külföldi vevő nem rendelkezik közösségi adószámmal vagy a gazdasági esemény nem felel meg az ÁFA tv. 89§.-nak, úgy az ÁFA-t mindenképp fel kell neki számítani, nem mentség az, hogy a vevő EU-s országba tartozik.
További információk >>

SZÁMLA NYELVE
A számlát a magyar nyelven kívül bármilyen élő idegen nyelven is kiállíthatja, de ilyenkor javasolt a magyar fordítás feltüntetése (kétnyelvű számla). Az adóhatóság az angol, német vagy francia nyelven kiállított számlákat is elfogadja, de ha ettől eltérő idegen nyelvet használ, akkor egy ellenőrzés során kérhetik Öntől a számla fordítóiroda által elvégzett hiteles fordítását.

EGYSZERŰSÍTETT SZÁMLA
A számla egyszerűsített adattartalommal is kiállítható, de csak akkor, ha a gazdasági esemény a számla kiállításkor megvalósul (pl. készpénzes vagy bankkártyás fizetés esetén). Ilyenkor a számlán a bruttó végösszeget kell feltüntetni és az ÁFA összeg helyett a bruttó összeg ÁFA tartalmát kell százalékosan meghatározni. Figyelem, ez nem egyenlő az alkalmazott ÁFA kulcs százalékával!. Pl. 27%-os ÁFA esetén 21.26% van feltüntetve, ami azt jelenti, hogy a bruttó 127 Ft végösszeg 21.26%-a az ÁFA, vagyis 27 Ft.

ELEKTRONIKUS SZÁMLA
A számla kiállításakor dől el, hogy egy számla elektronikus vagy papír alapú. Az ÁFA törvény szerint csak az tekinthető e-számlának, amit elektronikusan állítottak ki ÉS(!) fogadtak be. Abban az esetben, ha ebből a két feltétel közül az egyik nem igaz, már nem beszélhetünk e-számláról. Amennyiben tehát a számlát kinyomtatja (papír alapon bocsátja ki), onnantól kezdve papír alapú számláról beszélünk, teljesen független attól, hogy az végül miként jut el a vevőhöz. Az e-számla attól lesz e-számla, hogy megfelel az ezt leíró szigorú követelményeknek, nem pedig attól, hogy e-mailben küldik. A legtöbb embernek nincs is szüksége e-számla kiállításra, mert nem az az igényük, hogy e-számlát szeretnének kiállítani, hanem az, hogy ne kelljen postára menni a számlát feladni és e-mailben át lehessen küldeni a vevőnek. A NATURASOFT programokban ezért lehetőség van e-számlák kiállítására és a papír alapú számlák postaköltség nélküli távnyomtatására is.


AJÁNLOTT JOGSZABÁLYKÖVETŐ PROGRAMOK


NATURASOFT FORINT SZÁMLA számlázó program

NATURASOFT
FORINT SZÁMLA

olcsó, egyszerű, igényes számlázó,
forintos számlák kiállításához

NETTÓ
7 900 FT

MEGRENDELÉS

NATURASOFT DEVIZA SZÁMLA számlázó program

NATURASOFT
DEVIZA SZÁMLA

forintos és devizás számlázásra is
alkalmas egyszerű számlázó program

NETTÓ
9 900 FT

MEGRENDELÉS

NATURASOFT SZÁMLA STANDARD számlázó program

NATURASOFT
SZÁMLA STANDARD

univerzális számlázó program
a mindennapi igényekhez

NETTÓ
14 900 FT

MEGRENDELÉS

NATURASOFT SZÁMLA PROFESSIONAL számlázó program

NATURASOFT
SZÁMLA PROFESSIONAL

professzionális számlázó program
az összetettebb feladatokra

NETTÓ
23 900 FT

MEGRENDELÉS

NATURASOFT KÉSZLET ÉS SZÁMLA START készletnyilvántartó program

NATURASOFT
KÉSZLET ÉS SZÁMLA START

egyszerű készletnyilvántartó program
számlák, szállítólevelek kiállításához

NETTÓ
14 900 FT

MEGRENDELÉS

NATURASOFT KÉSZLET ÉS SZÁMLA STANDARD készletnyilvántartó program

NATURASOFT
KÉSZLET ÉS SZÁMLA STANDARD

univerzális készletnyilvántartó program
a mindennapi igényekhez

NETTÓ
29 900 FT

MEGRENDELÉS

NATURASOFT KÉSZLET ÉS SZÁMLA PROFESSIONAL készletnyilvántartó program

NATURASOFT
KÉSZLET ÉS SZÁMLA PROFESSIONAL

multifunkciós készletnyilvántartó
az összetettebb feladatokra

NETTÓ
59 900 FT

MEGRENDELÉS

 

VISSZA A LAP TETEJÉRE

Kapcsolat
NATURASOFT Magyarország Kft.
Postacím: 1114 Budapest, Hamzsabégi út 37.

Telefonos elérhetőség: H-P: 8:30-17:00
Gyakori kérdések megtekintése

Vásárlás előtti információs vonal: 06-30-945-6880
Meglévő ügyfél vonal:
06-30-876-7435, 06-30-877-7498, 06-30-887-4538

E-mail cím:  info@naturasoft.hu
Bankszámlaszám: 11711003-21456190-00000000
Adószám: 13730934-2-43
EU adószám: HU13730934

 SimplePay vásárlói tájékoztató